Tisíc obrazov

26.06.2019 10:16

Tak. Tisíci obraz je na svete. Za tých 4 a pol roka, čo maľujem, je to slušné číslo. Ale musím na svoju obranupovedať, že inak to neviem Je vo ne veľa pocitov a tie sa jednoducho pýtajú na svet. Chvalabohu. Som za to nesmierne vďačná. Že môžem. Že chcem. Že smiem.