Píšete Kaťovi

Správy od vás... a za ne vám tisíckrát ďakujem :-)

12.11.2021 18:43
Každé slovo od Vás dýcha láskou k človeku a k životu. Vďaka. Katka Vaše obrazy sú prekrásnou explóziou farieb a rovnako farebné sú aj emócie, čo dokážu vyvolať. Števka Vďaka Katarínka. Mám Vašu knihu a každá myšlienka v nej má nevyčísliteľnú hodnotu . Tak ako má tento článok. Želám Vám...