Kúsok vo Vesmíre

14.08.2018 10:17

Existuje jediný kúsok vo Vesmíre, ktorý dokážeš s istotou zlepšiť. Si ním ty sám.