Človek...

03.11.2017 15:16

"Strom zivota"
"Človek. Pomáhaj. Ďakuj. Ver. Toleruj. Cíť. Spievaj. Nesúď. Hovor pravdu. Mysli. Cestuj. Zdieľaj. Dýchaj zhlboka. Miluj. Ochutnávaj. Čítaj. Pozeraj sa. Vnímaj. Raduj sa. Často sa smej. Počúvaj. Zotrvaj. Buď slušný. Hraj sa. Buď pokorný. Oslavuj. Buď skromný. Vydrž. Snívaj. Inšpiruj. Povzbudzuj. Maj dvere otvorené. Vytváraj. Buď sám sebou. Nevzdávaj sa. Odpúšťaj. Spoznávaj. Uč sa." To je posolstvo, letiace odo mňa k vám, vpísané do stromu, maľovaného cez srdce mojimi rukami...