Strom života.

Strom života.

"Človek. Pomáhaj. Ďakuj. Ver. Toleruj. Cíť. Spievaj. Nesúď. Hovor pravdu. Mysli. Cestuj. Zdieľaj. Dýchaj zhlboka. Miluj. Ochutnávaj. Čítaj. Pozeraj sa. Vnímaj. Raduj sa. Často sa smej. Počúvaj. Zotrvaj. Buď slušný. Hraj sa. Buď pokorný. Oslavuj. Buď skromný. Vydrž. Snívaj. Inšpiruj. Povzbudzuj. Maj dvere otvorené. Vytváraj. Buď sám sebou. Nevzdávaj sa. Odpúšťaj. Spoznávaj. Uč sa. Pomáhaj. Zaujímaj sa. Buď slušný. Nesúď. "