Šťastnú cestu!

Šťastnú cestu!

... púšťam Ťa do sveta, milá moja kniha, milá moja duša... aby si oslovila srdcia tých, ktorí sa v Tebe majú nájsť. Želám Ti, aby si objala hĺbku a šírku ich životov tak silno, že pocítia každodenný zázrak "dneška" s vďakou za to, že môžu. Že chcú. Že smú.

 

Knihu Krajina so žltým nebom si môžeš objednať/kúpiť u mňa (osobne, poštou), stačí napísať na katarinaolikova@gmail.com, 0905 829 240, messenger, fb

Cena: 20 EUR

 

Tesi sa na vas!