Prosim, Pane

Prosim, Pane

Neprosím, Pane, o zázrak, iba o obyčajné bytie. 

Nech sa môžem schúliť do stromu...

Nech ochutnám trávu bosými nohami...

Nech mi úsmev zahreje cele telo...

Nech stojím s roztvorenou náručou dažďu...

Nech objímem človeka...

Nech pohladím po vlasoch...

Nech sa držíme za ruky...

Nech sa vietor pohrá na mojej tvári...

Nech ma dojme v nedeľu spev zboru...

Nech mi tečú slzy vždy, ked zacítim...

Nech sa spolu smejeme...

Nech sa zafúľm od farieb...

Nech pohladím hotový obraz...

Nech som vďačná...

Nech som skutočná...

Nech odprosím...

Nech odpustím...

Nech spievam...

Nech som užitočná...

Nech tu som...

Nech sa Ti dám.

Neprosím, Pane, o zázrak, iba o obyčajné bytie. 

Prosím iba, zachovaj tých milión požehnaní, ak Ti za to stojím. 


Kaťo. Veď vieš.