Počúvaj sa.

Počúvaj sa.

Jediná sila, ktorú máš, je sila Tvojich rozhodnutí. Ver svojej intuícii a použi ju.