PLUS PRODUCTION

PLUS PRODUCTION

Spoločnosť Plus Production, spol. s r.o. vznikla v roku 2005 prirodzenou transformáciou na základe viac ako trojročného priameho pôsobenia ako produkčná divízia pre iné subjekty. Dnes pôsobí ako samostatná servisná a produkčná organizácia vo všetkých činnostiach, ktoré sa týkajú realizácie projektov s využitím technológie DVD a je najvýznamnejší slovenský producent DVD. Spoločnosť pôsobí v oblasti produkcie autorských multimediálnych projektov, podieľala sa významne na multimediálnom autorskom projekte DVD prezentácie Slovenska, Vizualizácia Slovenska a venuje sa aj projektom marketingovej komunikácie zameraných na progresívnu technológiu DVD. Svojim klientom poskytuje širokú škálu komunikačných služieb.

Spoločnosť PLUS PRODUCTION sa venuje v oblasti reštaurovania pôvodných slovenských filmových diel v projekte Digitálna Videotéka Slovenska aj pravidelnému vydávaniu slovenských titulov na DVD.

 

www.plusproduction.sk