Majte plne Vianoce!

Majte plne Vianoce!

Nech sa vo vas, milovani, rozhojni laska, svetlo a pokoj, aby ste ich mohli v plnosti bytia rozosievat vsade vokol seba!