Krajina záchrancov

Krajina záchrancov

Zachráňte svojich blízkych!

Naučte sa podať prvú pomoc!

www.prvapomoc.sk

 

Prečo by som mal vedieť
poskytnúť prvú pomoc

Podaním prvej pomoci nemôžete nič pokaziť

Vedieť poskytnúť prvú pomoc môže znamenať záchranu života vašich najbližších. Až 75 % úrazov a nehôd sa stáva v prítomnosti príbuzných či priateľov.

Prvá pomoc nie je o zložitých vedomostiach či zručnostiach, ale o odhodlaní, pripravenosti a vôli. Niekoľko jednoduchých úkonov je základom pre ďalšiu pomoc lekárov záchrannej služby a nemocnice. Strach, nevedomosť a z nich plynúca nečinnosť oberajú mnohých o šancu na prežitie.

Vždy by ste mali mať na pamäti, že akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna!

 

 

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc
a zachráňte život svojim najbližším!

Zvládnite techniky prvej pomoci a vytvorte spolu s nami Krajinu záchrancov!

Záchrana života nie je len súčasťou scenára akčných hrdinov či pracovnou povinnosťou lekárov a zdravotníkov.

V situácii, keď bude potrebné poskytnúť prvú pomoc, sa môžete ocitnúť aj vy.

Cenné minúty do príchodu záchrannej služby často tvoria hranicu medzi životom a smrťou.

 

Krajina záchrancov

Predstavte si život v krajine, v ktorej vie takmer každý poskytnúť prvú pomoc bez ohľadu na vek či vzdelanie.  Je to presne tá istá krajina, v ktorej žijete, ale niečo je v nej iné – jej obyvateľom záleží na životoch svojich blízkych, a preto sú odhodlaní a pripravení ich chrániť.

Vytvorenie takejto krajiny nie je snom, ale cieľom, ku ktorému sa dá dostať prostredníctvom niekoľkých krokov:

TEÓRIA

Východiskom sú základné teoretické vedomosti z poskytovania prvej pomoci.

Tie získate jednoduchou, zábavnou a interaktívnou formou prostredníctvom e-learningového kurzu, ktorý je prístupný každému, kto sa chce učiť.

PRAX

Teóriu doplňte praktickým nácvikom techník prvej pomoci.

Aby ste boli naozaj pripravení, svoje teoretické vedomosti si musíte nacvičiť na jednom z kurzov prvej pomoci. Nájdete ich po celom Slovensku a vďaka certifikátu z e-learningového kurzu ho môžete absolvovať za kratší čas.

INŠPIRÁCIA

V krajine záchrancov nemôžete byť sami!

Inšpirujte a podporte aj  členov svojej rodiny, priateľov, známych či kolegov, aby sa aj oni pripojili k tým, ktorým životy blízkych nie sú ľahostajné. Nikdy neviete, kedy budete pomoc potrebovať práve vy!

POVEDZTE TO ĎALEJ

Nikdy nás nie je dosť!

Ak viete o niekom, kto by sa chcel naučiť poskytnúť prvú pomoc, povedzte mu o projekte Krajina záchrancov!