Znovuzdrodená

22.01.2019 11:56

20.január 2015...deň, kedy som stretla rakovinu.

Pri mmojom, našom 4.výročí, mi dochádzajú slová. Som ich plná, a pritom neviem žiadne nájsť. Iba hľadím na nebo a plávajúce oblaky a som vďačná, že smiem. A v duchu pozdravujem všetky tie motýle tam vysoko, kde im Boh maľuje na krídla všetku tu nežnú, silnú krásu. 

"Niektoré dni budeš ty svetlom pre iných a niektoré dni budeš ty potrebovať svetlo. Ale dovtedy, kým bude svetlo, bude nádej a bude cesta."