Slová, obyčajné slová...

07.02.2018 00:22

Nikdy nezabúdaj na zodpovednosť, ktorú nesieš za slová, ktoré vyslovuješ. Pretože Tvoje slová majú moc zraňovať, liečiť, otvárať myseľ, otvárať srdce a meniť svet.