Prvá maľovačka s Kaťom, sobota 6.4.2019, Bratislava

10.04.2019 11:41

Prvá maľovačka sa uskutočnila v sobotu 6.apríla 2019. Ďakujem. O to viac, že šiesti z jedenásti maľujúcich maľovali úplne po prvýkrát. Medzi nimi bola aj 4-ročná Ninka, najmladšia účastníčka: "Dobve sa tu cítim, vemi sa mi tu páči. Je mi dobve. Ako doma."

...keď dokážem odovzdať to, čo som prijala...keď cítim tú obyčajnú prenádhernú ľudskú radosť...keď otvorím dvere do krajiny, kde sa zrazu nepozeráš do zeme ale do oblakov - a máš chuť ich maľovať...keď dáš duši krídla...to je najviac. Vždy sa mi tisnú slzy do očí a som za to všetko veľmi, veľmi vďačná.