Nie, nie je to zložité

23.08.2018 01:06

Ak si chceš zjednodušiť život, nauč sa pozerať na ľudí ako na učiteľov. Či je to dieťa, partner, rodič, kamarát, kolega, lekár, okoloidúci...Každý človeka, ktorý Ti vstúpi do života, Ťa má niečo naučiť. Nie je to vždy jednoduché. Naopak. Zahodiť egi, strachy, hnevy, byť natoľko pokorný, aby si dokázal bezpodmienečne prijať. Ale či je to dobré alebo zlé, vždy je to niečo, čo máš vo svojom živote spracovať. Načúvaj preto pozorne.

(Úryvok z mojej pripravovanej knihy).