Náhoda?

21.05.2018 22:29

Neexistujä náhodné stretnutia. Každý človek v našom živote je buď testom, trestom alebo darom.