Ilustrácia uvedená v knihe, ©Katarína Olíková

Ilustrácia uvedená v knihe, ©Katarína Olíková