Tomu z vás...

Tomu z vás...

Tomu z vás, kto sa zastaví v mojej virtuálanej galérii. Tomu z vás, kto sleduje moju tvorbu. Tomu z vás, kto ma sprevádza na mojej ceste. Tomu z vás, kto má doma kúsok zo mňa. Tomu z vás, kto bol na výstave mojich obrazov. Tomu z vás, kto nebol na výstave mojich obrazov.  Tomu z vás, kto ma oslovil.  Tomu z vás, kto ma neoslovil. Tomu z vás, kto si prečítal rozhovor so mnou, vypočul ma v rádiu či pozrel v telke. Tomu z vás, kto so mnou trávi chvíle na maľovačkách a kurzoch, online či naživo. Tomu z vás, kto sa ma dotkol. Tomu z vás, koho som sa dotkla... každému z vás:

Ďakujem za Tvoj čas. Za Tvoju podporu. Za Tvoju vášeň. Za Tvoje nadšenie. Inšpiráciu. Motiváciu. Prešla som si svojou Cestou, tak ako ty prechádzaš tou svojou. Cestou, ktorú si musí prejsť každý sám. V istom bode sa naše Cesty stretli. Možno na chvíľu, možno na viac chvíľ. Ďakujem, že sa  môžeme navzájom obohatiť, rešpektovať a robiť život ľudskejším a láskavejším.